STAVEBNÁ FYZIKA

Nástroje stavebnej fyziky sú základnými postriedkami pre správne posúdenie a návrh stavebných konštrukcií budov. Požadované parametre sú kalkulované vo forme výpočtov definovaných v platných normách, alebo formou dynamických počítačových simulácií.
Normové výpočty

posúdenie stavebnej konštrukcie (tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla), posúdenie stavebných detailov a tepelných mostov, potreba tepla na vykurovanie, vzduchová nepriezvučnosť a kroková nepriezvučnosť, priestorová akustika, hodnotenie denného osvetlenia a ďalšie.
Počítačové simulácie

dynamické simulácie budov, simulácie hodnotenia tepelnej pohody, simulácie pohybu vzduchu v miestnosti, simulácie denného a umelého osvetlenia a hodnotenie zrakovej pohody, simulácie priestorovej akustiky, simulácie stavebnej konštrukcie